Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji
(w szt.)
Udział w kapitale zakładowym 
(w proc.)
Udział w głosach 
(w proc.)
1. Novina sp. z o.o. 3.471.836 48,82% 48,82%
2. PJW Holdings Limited 660.843 9,30% 9,30%
3. Pozostali 2.811.100 39,53% 39,53%
Razem 7.110.672 100% 100%

Al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa

e-mail: novinasa@novinasa.pl

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000383435
Kapitał zakładowy: 213 320,16 zł
NIP 951-230-41-79, REGON 142240369

2018 © Wszystkie Prawa Zastrzezone. Projekt i wykonanie: HEDEA