Spółka notowana na:  NewConnect 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Novina S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 3 sierpnia 2017 roku, na godzinę 11.00 w kancelarii notarialnej M. Soczyński, H. Perycz s.c. przy ul. W. Rzymowskiego 34 w Warszawie. 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

NOVINA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Novina S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej natariusz Anny Dmochowskiej przy ul. Mickiewicza 49 w Łomży.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 roku

Zarząd Novina S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 9.00 w kancelari notarialnej przy ulicy Mickiewicza 49 w Łomży.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Goldwyn Capital S.A.

Zarząd Goldwyn Capital S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2015 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Zgłoszono sprzeciw do protokołu do Uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Czytaj więcej...

Novina S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel:  +48 864 790 123
Fax: +48 864 790 125
e-mail: novinasa@novinasa.pl
 Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000383435
Kapitał zakładowy: 4 869 684,00 zł
NIP 951-230-41-79 , REGON 142240369
     
Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.