Spółka notowana na:  NewConnect 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Goldwyn Capital S.A.

Zarząd Goldwyn Capital S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2015 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Zgłoszono sprzeciw do protokołu do Uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu
Novina S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel:  +48 864 790 123
Fax: +48 864 790 125
e-mail: novinasa@novinasa.pl
 Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000383435
Kapitał zakładowy: 4 869 684,00 zł
NIP 951-230-41-79 , REGON 142240369
     
Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.