Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2018 roku

Zarząd Novina ASI S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 13 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Soczyński, H. Perycz s.c. przy ul. P. Gintrowskiego (poprzednio W. Rzymowskiego) nr 34 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa

e-mail: novinasa@novinasa.pl

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000383435
Kapitał zakładowy: 213 320,16 zł
NIP 951-230-41-79, REGON 142240369

2018 © Wszystkie Prawa Zastrzezone. Projekt i wykonanie: HEDEA